Skip to content

Över 20 års erfarenhet av teknologi för marknadsföring och försäljning

Med över 20 års erfarenhet av frågor relaterade till teknologi för marknadsföring och försäljning så finns det mycket erfarenhet och best practises hos oss. Här har vi paketerat några tjänster som utgår från var vi ser att vi kan leverera värde

Martech Strategi

Tech landskapet som ofta symboliseras av Scott Brinkers Marketing Technology Landscape har blivit företagens sätt att svara upp mot de beteendeförändringar och möjligheter som digitaliseringen skapat.

Vi hjälper dig att skapa en långsiktig hållbar strategi kring hur du kan och ska använda teknologi för att skapa bättre upplevelser för dina kunder.

Integrationsplattform

Tech landskapet som ofta symboliseras av Scott Brinkers Marketing Technology Landscape har blivit företagens sätt att svara upp mot de beteendeförändringar och möjligheter som digitaliseringen skapat.

Vi hjälper dig att skapa en långsiktig hållbar strategi kring hur du kan och ska använda teknologi för att skapa bättre upplevelser för dina kunder.

Martech Operation Pro

I gränslandet mellan Marknads, IT och säljavdelningen har en ny roll växt fram, Martech Operation Professional. Det är en resurs som har ett logiskt tänkande som en programmerare och har full förståelse för kundkommunikation och marknadsföring. En MOPs helt enkelt.

Vi fungerar som MOPs för din verksamhet medan du bygger ditt eget team eller som interrim resurs

Onboarding / Upscale

Våra samarbeten bygger på ett gemensamt mål om att nyttja kunddata för att skapa bättre upplevelser genom mer relevant information till personer utifrån var i kundresan och köpbeslutprocessen som de är. När ett nytt uppdrag inleds så har vi alltid en ”Onboarding” period, med jämna mellanrum återkommer vi till denna period och använder det då för att skala upp nyttan av den data du har och den teknologi som ni investerat i.

Några av saker du får i denna fas är:

 • Technology Audit
 • Process Audit
 • Vision Statement
 • Customer Journey Mapping
Kunddatastruktur

Grundläggande för att kunna använda kunddata för att skapa högre relevans i kundkommunikationen och upplevelsen är att ha en strukturerad och tillgänglig kunddata. Att detta skall ske på ett säkert sätt är också självklart.

Vi inleder alltid våra uppdrag med en audit kring detta och förslag på vad som eventuellt behöver optimeras

Några av de funktioner du får är:

 • Stlar integrationsplattform för kunddata
 • Fingerprint tracking
 • 1st part cookie tracking
 • Dynamic forms
 • Lead Scoring
 • Personalisering
Martech / Salestech

I Marketing Technology Landscape finns många möjligheter för att kunna optimera upplevelser för kunderna och öka tillväxten. I inledningen av våra uppdrag gör vi en analys av vilka verktyg du har, hur dina processer ser ut och mappar dem mot nya möjligheter.

Några av de leverabler du får är:

 • Lösningsarkitektur
 • Martech Canva
 • Use Casen
 • Resurser
 • Martech Team
Campaign management

Har du teknologi på plats men behöver resurser som kan hantera det, identifiera datapunkter, bygga kampanjer och säkerställa att du får ut maximalt av dem. Vi fungerar ofta som resurser för att bygga kampanjer i olika system, underhålla och optimera dem

Det vi gör som Campaign Managers är tex:

 • Identifierar triggers för kampanjer
 • Budskap
 • Timing
 • Konfigurering i system
 • Projektledning
Back To Top