Skip to content

Frigör kraften i din kunddata!

Strukturerad, säker och tillgänglig kunddata för att du ska kunna bli relevant i vad du säger till vem och när. Ladda ned vår guide om hur du frigör kraften i din kunddata:

Ökad försäljning genom personalisering!

Personalisering handlar inte om att säga ”Hej Förnamn” det handlar om att tillhandahålla svar på de frågeställningar som kunden har vid varje given tidpunkt. Digitala gränssnitt har blivit den huvudsakliga kanalen det är dags att vi kopplar ihop CRM System och webbplatsen och blir relevanta på riktigt

Tjänster.

Med över 20 års erfarenhet från marknadsföringsteknologi med kunddata i fokus.

Strategi

Vi har stor erfarenhet som rådgivare till ledningsgrupper när det gäller att skapa tillväxt med data som resurs och teknologi som möjliggörare för att skapa tillväxt.

Customer Data Integrations

Den senaste tidens digitalisering och tillväxt gällande teknologi där kunddata hanteras kräver en ny syn på hur information om kunder ska och kan utbytas mellan olika system för att skapa bra upplevelser

Martech Operation Professional

Om du behöver en resurs för tex. Salesforce Marketing Cloud, Hubspot, mParticle, Braze eller liknande så har vi lång erfarenhet från arbete med dessa teknologier och tillhörande tjänster.

Stlar.io - Plattform för integration av kunddata

En applikation för att samla, strukturera och göra kunddata tillgänglig

Fingerprint teknologi
Dashboard
1:st part cookie
GDPR compliant datalagring
Prefilled forms
Dynamic forms
Web Personalisering
Integration
Back To Top